Exonuclease T5

nr kat. E1130

Egzonukleaza T5 jest produktem genu T15 faga D15, pochodzącego z E. coli. Egzonukleaza T5 degraduje DNA w kierunku 5’→3′ i wykazuje również aktywność endonukleolityczną w stosunku do struktur “flap” (rozgałęziony dupleks DNA zawierający wolny jednoniciowy 5′-koniec). Wykazano, że egzonukleaza T5 nie wykazuje aktywności w stosunku do dwuniciowego kolistego DNA.