RNase H (E.coli)

nr kat. E1330

RNaza H (rybonukleaza H) jest specyficzną endonukleazą RNA, która degraduje RNA w hybrydach RNA/DNA. Dla aktywności enzymu wymagane są co najmniej cztery występujące w ciągu pary zasad hybrydu RNA/DNA. RNaza H tnie RNA uwalniając 5′-oligorybonukleotydy. Enzym nie degraduje jednoniciowych kwasów nukleinowych, dwuniciowego DNA lub dwuniciowego RNA.