Tth Reverse Transcriptase

nr kat. E1374

Odwrotna transkryptaza Tth, izolowana z Thermus thermopilus jest termostabilnym enzymem katalizującym reakcję syntezy cDNA na matrycy RNA w obecności jonów Mn2+.

  • Syntetyzuje cDNA na matrycy RNA.
  • Umożliwia reakcję odwrotnej transkrypcji w wysokich temperaturach.
  • Minimalizuje problemy wynikające z występowaniem silnych drugorzędowych struktur w matrycy RNA.
  • Wykorzystywana do reakcji PCR, prowadzi wydajną reakcję syntezy DNA z tzw. trudnych matryc (zawierających struktury drugorzędowe) w obecności jonów Mg2+.
  • Znajduje zastosowanie w reakcji RT-PCR; ten sam enzym wykorzystywany jest zarówno do odwrotnej transkrypcji jaki i następującej potem reakcji amplifikacji otrzymanej w pierwszym etapie matrycy cDNA.
  • Odporna na działanie inhibitorów amplifikacji, zanieczyszczających często DNA matrycy.