Bsu DNA Polymerase

nr kat. E1450

Opis:

  • Idealny enzym do syntezy DNA wymagającego aktywności ang. strand displacement (2).
  • Optimum działania dla enzymu to 37°C.
  • Brak obu aktywności egzonukleolitycznych, przy jednoczesnym zachowaniu aktywności polimerazy.
  • Ultraczysty, rekombinowany enzym.
  • Nadaje się do syntezy drugiej nici cDNA.
  • Może być stosowany do losowego znakowania starterów oraz ang. dA tailing.
  • Enzym ulega inaktywacji termicznej podczas inkubacji w 75°C przez 20 minut.
  • Nie nadaje się do generowania tępych końców, ponieważ brakuje mu aktywności egzonukleazy 3’→5′.