BsiHKCI

nr kat. E2109

Źródło: Bacillus stearothermophilus HKC

5’-C Py C G Pu G-3’
3’-G Pu G C Py C-5’

Enzym uzyskiwany ze szczepu E.coli posiadająсego sklonowany gen bsiHKCRI z Bacillus stearothermophilus HKC.

Temperatura reakcji: 65°C

Prototyp: AvaI

Temperatura inaktywacji (20 min): —

Bufor do reakcji:

1x ONE Buffer

Definicja jednostki: Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako taką jego ilość, jaka niezbędna jest do przeprowadzenia całkowitego trawienia 1 µg DNA faga lambda w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 50 µl.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie prtparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespeczficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.