BstXI

nr kat. E2118

Źródło: Bacillus stearothermophilus X

5’-C C A N N N N N N T G G-3’
3’-G G T N N N N N N A C C-5’

Temperatura reakcji: 50°C

Prototyp: BstXI

Temperatura inaktywacji (20 min): 65°C

Bufor do reakcji:

1x High Buffer: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5 w 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 1 mM ditiotreitol, 100 µg/ml albuminy z surowicy bydlęcej (BSA).

Definicja jednostki: Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako taką jego ilość, jaka niezbędna jest do przeprowadzenia całkowitego trawienia 1 µg DNA faga lambda w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 50 µl.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie preparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespecyficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.