SalI (reduced star activity)

nr kat. E2371

Źródło: Streptomyces albus

5’-G T C G A C-3’
3’-C A G C T G-5’

Enzym oczyszczony ze szczepu E.coli zawierającego sklonowany gen SalI ze Streptomyces albus.

Temperatura reakcji: 37°C

Prototyp: SalI

Temperatura inaktywacji (20 min): 65°C

Bufor do reakcji:

1x ONE Buffer

Definicja jednostki: Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako taką jego ilość, jaka niezbędna jest do przeprowadzenia całkowitego trawienia 1 µg pBC4 w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 50 µl.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie preparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespecyficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.