TaqI

nr kat. E2410

Źródło: Thermus aquaticus

5’-T C G A-3’
3’-A G C T-5’

Temperatura reakcji: 65°C

Prototyp: TaqI

Temperatura inaktywacji (20 min):

Bufor do reakcji:

1x ONE Buffer

Definicja jednostki: Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako taką jego ilość, jaka niezbędna jest do przeprowadzenia całkowitego trawienia 1 µg niemetylowanego DNA faga Lambda w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 50 µl.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie preparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespecyficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.