TaqII

nr kat. E2411

Źródło: Thermus aquaticus

5’-G A C C G A (N)11-3’
3′-C T G G C T (N)9 -5′

Temperatura reakcji: 65°C

Prototyp: TaqII

Temperatura inaktywacji (20 min):

Bufor do reakcji:

1x ONE Buffer

Uwaga 1: Przed reakcją wymagane jest oczyszczenie DNA. Zalecane zestawy do oczyszczania firmy EURx: PCR / DNA Clean-Up Purification Kit oraz Agarose-Out DNA Purification Kit.

Uwaga 2:  Zalecany czas trawienia- powyżej 1 godz. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy trawieniu 3 godz.

Definicja jednostki: Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako tak jego ilość, jaka niezbędna jest do uzyskania stabilnego wzoru trawienia 1 µg pBR322 DNA w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 50 µl.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie preparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespecyficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.