Taq PCR Master Mix (2x)

nr kat. E2520

Taq PCR Master Mix (2x) jest gotowym do użycia roztworem reakcyjnym zawierającym polimerazę DNA Taq, zoptymalizowany bufor reakcyjny, MgCl2 i dNTP. Zastosowanie Taq PCR Master Mix (2x) pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia ze względu na mniej etapów pipetowania podczas konfiguracji PCR. Polimeraza Taq jest termostabilnym enzymem pochodzącym z Thermus aquaticus. Enzym replikuje DNA w 74°C i wykazuje okres półtrwania 40 minut w 95°C. Katalizuje polimeryzację nukleotydów w kierunku 5 ‘-> 3’ w obecności jonów magnezu. Posiada aktywność egzonukleazy 5′-> 3′ i brak aktywności egzonukleazy 3′-> 5′. Dodaje dodatkowe A na końcach 3 ‘. Taq PCR Master Mix (2x) jest zalecany do stosowania w PCR i reakcjach wydłużania starterów DNA w podwyższonych temperaturach w celu uzyskania szerokiego zakresu produktów DNA do 10 kb.