Color Taq PCR Master Mix (2x)

nr kat. E2525

Color Taq PCR Master Mix (2x) jest gotowym do użycia roztworem zawierającym polimerazę DNA Taq, zoptymalizowany bufor reakcyjny, MgCl2, dNTP oraz dwa barwniki ułatwiające śledzenie produktów PCR na żelu. Zastosowanie Color Taq PCR Master Mix (2x) pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia ze względu na mniej etapów pipetowania podczas konfiguracji PCR. Polimeraza Taq jest termostabilnym enzymem pochodzącym z Thermus aquaticus. Enzym replikuje DNA w 74°C i wykazuje okres półtrwania 40 minut w 95°C. Katalizuje polimeryzację nukleotydów w kierunku 5′→3′ w obecności jonów magnezu. Posiada aktywność egzonukleazy 5′→3′ i brak aktywności egzonukleazy 3′→5′. Dodaje dodatkowe A na końcach 3′. Taq PCR Master Mix (2x) jest zalecany do stosowania w PCR i reakcjach wydłużania starterów DNA w podwyższonych temperaturach w celu uzyskania szerokiego zakresu produktów DNA do 10 kpz.