NXT tiTaq PCR Kit

nr kat. E2535

Opis:

 • Zestaw NXT tiTaq PCR jest przeznaczony do szybkiej reakcji PCR na dowolnym termocyklerze.
 • Zestaw NXT tiTaq PCR skraca czas poszczególnych cykli PCR bez wpływu na wydajność i wydajność PCR.
 • Etapy przyłączania starterów i elongacji wymagają odpowiednio 5 s i 3 s na 100 pz.
 • PCR nie wymaga specjalnie zaprojektowanych starterów.
 • Zestaw NXT tiTaq PCR jest gotowym do użycia roztworem zawierającym polimerazę NXT tiTaq DNA, bufor reakcyjny, MgCl2 i dNTP.
 • Polimeraza DNA NXT tiTaq jest enzymem typu „Hot Start”, który jest nieaktywny w umiarkowanych temperaturach i umożliwia przygotowanie reakcji PCR w temperaturze pokojowej.
 • Aktywność polimerazy jest przywracana w czasie reakcji PCR.
 • Zastosowanie polimerazy typu „Hot Start” pozwala na zwiększenie swoistości PCR, czułości i wydajności w porównaniu z tradycyjną metodą składania reakcji PCR.
 • Polimeraza DNA NXT tiTaq replikuje DNA w 72°C i wykazuje okres półtrwania 40 min w 95°C.
 • Posiada aktywność egzonukleazy 5′→3′.
 • Nie posiada aktywności egzonukleazy 3′→5′.
 • Dodaje dodatkowe A na końcach 3′.
 • Zestaw NXT tiTaq PCR jest dostarczany z 10 x roztworem Color Load, który umożliwia bezpośrednie nałożenie próbki PCR na żel.
 • Zestaw NXT tiTaq PCR umożliwia uzyskanie szerokiej gamy produktów PCR do 4 kpz i 10 kpz, odpowiednio z genomowego lub episomalnego DNA.