Perpetual Taq PCR Master Mix (2x)

nr kat. E2740

Perpetual Taq PCR Master Mix (2x) jest gotowym do użycia roztworem zawierającym Perpetual Taq Polimerazę DNA, zoptymalizowany bufor reakcyjny, MgCl2 i dNTP. Użycie Perpetual Taq PCR Master Mix (2x) pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia ze względu na mniej etapów pipetowania podczas konfiguracji reakcji PCR. Perpetual Taq PCR Master Mix zawiera rekombinowaną polimerazę DNA Taq związaną z przeciwciałem monoklonalnym anty-Taq, które blokuje aktywność polimerazy w umiarkowanych temperaturach. Przeciwciała anty-Taq hamują aktywność polimerazy w temperaturach do 70°C. Aktywność polimerazy jest przywracana podczas początkowego etapu denaturacji, gdy reakcje amplifikacji są ogrzewane w 94-95°C przez dwie minuty. Tworzenie się kompleksów między polimerazą Taq i przeciwciałem anty-Taq stanowi podstawę tzw. „hot start”, który umożliwia dogodną konfigurację reakcji w temperaturze pokojowej. “Hot start” PCR może zwiększać swoistość, czułość i wydajność reakcji PCR w porównaniu do konwencjonalnej reakcji PCR. Perpetual Taq PCR Master Mix (2x) jest zalecany w celu uzyskania szerokiej gamy produktów DNA do 10 kb.