Hybrid PCR Master Mix (2x)

nr kat. E2750

Opis:

 • Hybrid PCR Master Mix (2x) to gotowa do użycia mieszanina zawierająca Polimerazę DNA Hybrid, zoptymalizowany bufor reakcyjny, MgCl2 i dNTP.
 • Zastosowanie Hybrid PCR Master Mix (2x) pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia z powodu mniejszej liczby etapów pipetowania podczas przygotowywania reakcji PCR.
 • Hybrid jest genetycznie zmodyfikowaną termofilną polimerazą DNA
 • Hybrid polimeraza jest rekombinowanym, ultraczystym enzymem.
 • Enzym katalizuje polimeryzację nukleotydów w dupleks DNA w kierunku 5’→3′ w obecności jonów magnezu.
 • Enzym wykazuje aktywność korektorską 3’→5′, co daje 50-krotnie wyższą wierność PCR niż jest to możliwe przy polimerazach Taq DNA.
 • Enzym generuje „tępe końce”.
 • Zwiększona wydajność polimerazy pozwala na zastosowanie krótszych czasów elongacji.
 • Modyfikacja Hybrid Polimerazy zwiększa możliwości PfuPlus! DNA Polimerazy w zakresie długości produktów (do 10 kpz z ludzkiego genomowego DNA).
 • Ze względu na modyfikację genetyczną polimerazy optymalne warunki reakcji (szczególnie temperatury przyłączania starterów) różnią się od standardowych protokołów PCR.
 • onHybrid PCR Master Mix (2x) jest zalecany do zastosowania w rutynowych reakcjach PCR, w reakcjach PCR o podwyższonej wierności, w reakcjach PCR z matrycami bogatymi w pary GC lub w struktury drugorzędowe oraz do klonowania produktów o „tępych końcach”.