onHybrid PCR Master Mix (2x)

nr kat. E2755

Opis:

 • onHybrid PCR Master Mix (2x) to gotowa do użycia mieszanina zawierająca polimerazę onHybrid, zoptymalizowany bufor reakcyjny, MgCl2 i dNTP.
 • Zastosowanie onHybrid PCR Master Mix (2x) pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia z powodu mniejszej liczby etapów pipetowania podczas przygotowywania reakcji PCR.
 • Polimeraza onHybrid jest enzymem typu „Hot Start”, który jest nieaktywny w umiarkowanych temperaturach i umożliwia przygotowanie reakcji PCR w temperaturze pokojowej.
 • Aktywność polimerazy jest przywracana podczas wstępnej 10-minutowej denaturacji.
 • Zastosowanie polimerazy onHybrid ozwala na zwiększenie swoistości PCR, czułości i wydajności w porównaniu z tradycyjną metodą składania reakcji PCR.
 • onHybrid jest genetycznie zmodyfikowaną termofilną polimerazą DNA.
 • Polimeraza onHybrid jest rekombinowanym, ultraczystym enzymem.
 • Enzym katalizuje polimeryzację DNA w kierunku 5’→3′ w obecności jonów magnezu.
 • Enzym wykazuje aktywność korektorską 3’→5′, co daje 50-krotnie wyższą wierność PCR niż jest to możliwe przy polimerazach Taq DNA.
 • Enzym generuje „tępe końce”.
 • Zwiększona wydajność polimerazy pozwala na zastosowanie krótszych czasów elongacji.
 • Modyfikacja polimerazy onHybrid zwiększa możliwości PfuPlus! DNA Polimerazy w zakresie długości produktów (do 10 kpz z ludzkiego genomowego DNA).
 • Ze względu na modyfikację genetyczną polimerazy optymalne warunki reakcji (szczególnie temperatury przyłączania starterów) różnią się od standardowych protokołów PCR.
 • onHybrid PCR Master Mix (2x) jest zalecany do zastosowania w rutynowych reakcjach PCR, w reakcjach PCR o podwyższonej wierności, w reakcjach PCR z matrycami bogatymi w pary w GC.