onHybrid DNA Polymerase

nr kat. E2960

Genetycznie modyfikowana polimeraza o wysokiej wierności (2 u/µl). Polimeraza typu “hot start” najnowszej generacji