GeneMAGNET RNA Purification Kit

nr kat. E3401

GeneMAGNET RNA Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego RNA, pochodzącego z różnorodnych źródeł m.in.: tkanek zwierząt i ludzi, grzybów, hodowli tkankowych, bakterii, drożdży oraz krwi.

Oczyszczone RNA nie zawiera zanieczyszczeń m.in. takich jak: białka, lipidy, barwniki, detergenty, organiczne inhibitory enzymów, związki buforowe, sole, kationy dwuwartościowe. W trakcie izolacji RNA próbka poddana zostaje lizie w obecności buforów denaturujących, które inaktywują RNazy komórkowe. Dodanie specjalnego buforu oraz etanolu do lizatu wytwarza warunki do selektywnego wiązania RNA do kuleczek magnetycznych. Dzięki etapowi trawienia DNase I próbka oczyszczana jest z DNA genomowego. Kilka etapów płukania gwarantuje uzyskanie izolatów wolnych od zanieczyszczeń hamujących dalsze reakcje enzymatyczne. Elucję oczyszczonego RNA wykonuje się wodą destylowaną, wolną od RNaz. Maksymalna wydajność procesu to ok. 100 μg RNA o długości powyżej 200 nt. Możliwe jest również oczyszczanie RNA o długości poniżej 200 nt; w takim wypadku wydajność stopniowo spada. Oczyszczony preparat RNA nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.

Linia GeneMAGNET opiera się na użyciu pokrytych krzemionką paramagnetycznych kuleczek (Magnetic Beads) do oczyszczania DNA i RNA. W celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości otrzymanych kwasów nukleinowych, opracowano wyspecjalizowane bufory wiążące i płuczące, projektowane pod kątem optymalnego wykorzystania właściwości nowych kuleczek magnetycznych.