GeneMAGNET Viral RNA/DNA Purification Kit

nr kat. E3402

GeneMAGNET Viral RNA/DNA Purification Kit jest przeznaczony do jednoczesnego oczyszczania RNA i DNA wirusowego z wymazów biologicznych, osocza, surowicy oraz innych wolnych od komórek płynów ustrojowych a także tkanek.

Zestaw umożliwia izolację RNA/DNA z płynów ustrojowych świeżych bądź mrożonych o objętości 200 μl. Prosta procedura oparta na czterech krokach (liza, wiązanie, płukanie i elucja) minimalizuje czas izolacji oraz możliwość zanieczyszczenia próbek. Dodatek nośnikowego RNA wspomaga wiązanie nawet niewielkich ilości wirusowych kwasów nukleinowych do kuleczek magnetycznych, które następnie są płukane buforami usuwającymi zanieczyszczenia mające wpływ na wydajność reakcji odwrotnej transkrypcji, PCR czy qPCR. Elucję oczyszczonego RNA/DNA wykonuje się wodą wolną od RNaz. Oczyszczony preparat RNA/DNA wolny od białek, nukleaz i innych zanieczyszczeń nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.
Izolację można wykonywać w probówkach typu Eppendorf o objętości 1,5-2 ml lub na płytkach 96 dołkowych o objętości dołków 800 μl. Podczas izolacji wymagane jest użycie statywu magnetycznego na probówki lub płytki 96 dołkowe do dokupienia osobno.

Linia GeneMAGNET opiera się na użyciu pokrytych krzemionką paramagnetycznych kuleczek (Magnetic Beads) do oczyszczania DNA i RNA. W celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości otrzymanych kwasów nukleinowych, opracowano wyspecjalizowane bufory wiążące i płuczące, projektowane pod kątem optymalnego wykorzystania właściwości nowych kuleczek magnetycznych.