GeneMAGNET Soil DNA Purification Kit

nr kat. E3421

GeneMAGNET Soil DNA Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego DNA z próbek środowiskowych (ziemi, piasku, kompostu, obornika, odchodów, resztek roślinnych, wody). Oczyszczone DNA nie zawiera powszechnie występujących w środowisku naturalnym związków humusowych (silnych inhibitorów reakcji PCR) i może być bezpośrednio użyte do amplifikacji DNA metodą PCR.

Próbka wytrząsana jest w probówce ze specjalnie dobranymi kuleczkami szklanymi i buforem wspomagającym lizę i uwolnienie DNA. Przy użyciu odpowiednio dobranego buforu PR wytrąca się związki humusowe, a następnie DNA wiąże się z kuleczkami magnetycznymi i podczas 3 etapów płukania ulega dodatkowemu oczyszczeniu. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA jest gotowy do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.

 

Linia GeneMAGNET opiera się na użyciu pokrytych krzemionką paramagnetycznych kuleczek (Magnetic Beads) do oczyszczania DNA i RNA. W celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości otrzymanych kwasów nukleinowych, opracowano wyspecjalizowane bufory wiążące i płuczące, projektowane pod kątem optymalnego wykorzystania właściwości nowych kuleczek magnetycznych.