GeneMAGNET Food DNA Purification Kit

nr kat. E3427

GeneMAGNET Food DNA Purification Kit jest przeznaczony do manualnej lub automatycznej izolacji DNA ze świeżej i przetworzonej żywności pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mieszanego, co umożliwia m.in.: identyfikację żywności zawierającej DNA z genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Oczyszczone DNA nie zawiera zanieczyszczeń m.in. takich jak: białka, lipidy, barwniki, detergenty, organiczne inhibitory enzymów, związki buforowe, sole, kationy dwuwartościowe.

W trakcie izolacji DNA próbka zostaje dokładnie rozdrobniona, a następnie pozostałości struktur tkankowych i komórkowych solubilizowane poprzez lizę w specjalnym buforze, który zapewnia integralność i ilościowy odzysk DNA. Proteinaza K degraduje białka komórkowe, w tym białka wiążące DNA i nukleazy. Dodanie wyspecjalizowanego roztworu umożliwia precypitację organicznych i nieorganicznych substancji, m.in.: białek, pozostałości komórkowych, inhibitorów enzymatycznych. Następnie DNA zawarte w lizacie jest wiązane do kuleczek magnetycznych opłaszczonych krzemionką w obecności buforu zawierającego sole chaotropowe i etanolu. Zanieczyszczenia związane do złoża są skutecznie usuwane w trakcie trzech etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA jest gotowy do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.

Fig. 1. Porównywalna wydajność reakcji PCR z wykorzystaniem Color Taq PCR Master Mix (2x) nr kat. E2525 na matrycach DNA uzyskanych zestawami z kuleczkami magnetycznymi i kolumienkowym z wykorzystaniem starterów uniwersalnych do roślin. MM – Perfect 100-1000 bp DNA Ladder (nr kat. E3141). K+ DNA z cisu, K- kontrola negatywna.
Fig. 2. Bardzo dobra wydajność reakcji qPCR Fast SG qPCR Master Mix (2x) nr kat. E0411 na matrycy DNA uzyskanej zestawem z kuleczkami magnetycznymi GeneMAGNET Food DNA Purification Kit vs. zestaw kolumienkowy GeneMATRIX Food-Extract DNA Purification Kit (nr kat. E3525) ze śruty sojowej z wykorzystaniem starterów uniwersalnych do roślin. Fig. 3. Detekcja ssaczego genu kodującego MT-CYB z qPCR Fast SG qPCR Master Mix (2x) nr kat. E0411 na matrycy DNA oczyszczonej z parówki zestawem GeneMAGNET Food DNA Purification Kit. K+: kontrola pozytywna.

GeneMATRIX Wydajność reakcji: 93.45%,
Współczynnik nachylenia krzywej: -3.49,
Błąd: 0.005

GeneMAGNET Wydajność reakcji: 93.97%,
Współczynnik nachylenia krzywej: -3.48,
Błąd: 0.008

GeneMAGNET Food DNA Purification Kit: wysoka wydajność izolacji DNA z żywności. DNA wolne od inhibitorów reakcji PCR/qPCR.

 

Linia GeneMAGNET opiera się na użyciu pokrytych krzemionką paramagnetycznych kuleczek (Magnetic Beads) do oczyszczania DNA i RNA. W celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości otrzymanych kwasów nukleinowych, opracowano wyspecjalizowane bufory wiążące i płuczące, projektowane pod kątem optymalnego wykorzystania właściwości nowych kuleczek magnetycznych.