GeneMAGNET Plant DNA Purification Kit

nr kat. E3428

GeneMAGNET Plant DNA Purification Kit jest przeznaczony do łatwej i szybkiej izolacji całkowitego komórkowego DNA (genomowego, mitochondrialnego i chloroplastowego) z różnorodnych tkanek roślin oraz z grzybów, glonów i porostów.

Oczyszczone DNA nie zawiera zanieczyszczeń m.in. takich jak: białka, lipidy, barwniki, detergenty, organiczne inhibitory enzymów, związki buforowe, sole, kationy dwuwartościowe.
W trakcie izolacji DNA materiał roślinny jest dokładnie rozdrabniany, a następnie poddany lizie w buforze dodatkowo wspomagającym usuwanie zanieczyszczeń z próbki. Po usunięciu cząsteczek stałych i dodaniu izopropanolu, DNA zawarte w roztworze wiąże się do kuleczek magnetycznych opłaszczonych krzemionką.
Pozostałości zanieczyszczeń są skutecznie usuwane w trakcie trzech etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym. Oczyszczony preparat DNA nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.

Ryc. PCR wykonany na matrycy DNA oczyszczanej zestawem GeneMagnet Plant DNA Purification Kit z różnych roślin. Użyto roślinnych primerów uniwersalnych do intronu genu trnL (Taberlet et al.) i Taq Master Mix 2x E2520. MM: Perfect Plus 1 kb DNA Ladder E3131, K+: kontrola pozytywna DNA Arabidopsis thaliana. K-: kontrola negatywna.

 

Linia GeneMAGNET opiera się na użyciu pokrytych krzemionką paramagnetycznych kuleczek (Magnetic Beads) do oczyszczania DNA i RNA. W celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości otrzymanych kwasów nukleinowych, opracowano wyspecjalizowane bufory wiążące i płuczące, projektowane pod kątem optymalnego wykorzystania właściwości nowych kuleczek magnetycznych.