Plasmid Miniprep DNA Purification Kit

nr kat. E3500

GeneMATRIX Plasmid Miniprep DNA Purification Kit pozwala na szybkie uzyskanie plazmidowego DNA o bardzo wysokiej czystości z różnorodnych gatunków bakterii, w tym rekombinowanej Escherichia coli. Z surowego lizatu bakteryjnego efektywnie usuwane są zanieczyszczenia takie jak: genomowe DNA, RNA, białka, lipidy, barwniki, detergenty, związki buforowe, sole. Komponenty GeneMatrix użyte do konstrukcji zestawu Plasmid Miniprep zostały zoptymalizowana pod kątem usuwania uciążliwych inhibitorów restrykcji DNA oraz niespecyficznych endo- i egzonukleaz z lizatu bakteryjnego. Zabarwiony bufor lizujący ułatwia śledzenie dokładności wymieszania zawiesiny bakterii z buforem, postępu uwalniania zawartości komórek oraz jednoczesną pracę z wieloma próbkami. Dodanie specjalnego buforu wytwarza warunki do selektywnego wiązania DNA do membran. Podczas krótkiego wirowania następuje wiązanie DNA, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia pozostają w wycieku z kolumny. Ich śladowe pozostałości na membranie są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.