Short DNA Clean-Up Purification Kit

nr kat. E3515

GeneMATRIX Short DNA Clean-Up Purification Kit pozwala na szybkie oczyszczenie m. in. produktów PCR, fragmentów restrykcyjnych, molekuł DNA po obróbce enzymatycznej oraz znakowaniu izotopowym lub chemicznym. Zestaw pozwala na efektywnie usuwane z próbki DNA zanieczyszczeń takich jak: nukleotydy, bromek etydyny, znaczniki radioaktywne i nieradioaktywne, detergenty, związki buforowe, sole, EDTA, inhibitory, barwniki, enzymy restrykcyjne, egzonukleazy i endonukleazy, polimerazy, BSA, białka modyfikujące DNA i inne. Zestaw jest zoptymalizowany w celu wiązania krótkich, jednoniciowych fragmentów DNA (oligonukleotydy) oraz dwuniciowego DNA od 10 do 10 000 par zasad. Podczas krótkiego wirowania następuje wiązanie DNA do membran, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia pozostają w wycieku z kolumny. Ich śladowe pozostałości na membranie są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.