GeneMATRIX GRAM PLUS & YEAST GENOMIC DNA Purification Kit

nr kat. E3585

GeneMATRIX Gram Plus & Yeast Genomic DNA Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji genomowego DNA z różnorodnych grup fizjologicznych bakterii gram-dodatnich oraz różnorodnych gatunków i szczepów drożdży. Zastosowana uniwersalna procedura pozwala uniknąć stosowania kosztownych enzymów lizujących specyficznych dla danej grupy organizmów. Oczyszczone DNA nie zawiera zanieczyszczeń m.in. takich jak: RNA, białka, lipidy, barwniki, detergenty, organiczne inhibitory enzymów, związki buforowe, sole, kationy dwuwartościowe. Komórki bakteryjne lub drożdżowe poddane zostają lizie w obecności specjalnego buforu, naruszającego strukturę ściany komórkowej oraz lizozymu (bakterie). Wstępnie naruszona ściana komórkowa zostaje efektywnie zniszczona w wyniku mechanicznego tarcia kulek szklanych o specjalnie dobranej średnicy. Proteinaza K degraduje białka komórkowe oraz uwalnia genomowe DNA z wiążących je białek oraz eliminuje nukleazy komórkowe. Dodanie specjalnego buforu wytwarza warunki do selektywnego wiązania DNA do membrany GeneMATRIX. Podczas krótkiego wirowania następuje wiązanie DNA do membrany, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia pozostają w wycieku z kolumny. Ich śladowe pozostałości na membranie są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.