GeneMATRIX VIRAL RNA/DNA Purification Kit

nr kat. E3592

GeneMATRIX Viral RNA/DNA Purification Kit jest przeznaczony do jednoczesnego oczyszczania RNA i DNA wirusowego z osocza, surowicy oraz innych wolnych od komórek płynów ustrojowych.

Zestaw umożliwia izolację z płynów ustrojowych świeżych bądź mrożonych o objętości 200 μl. Prosta procedura oparta na czterech krokach (liza, wiązanie, płukanie i elucja) minimalizuje czas izolacji oraz możliwość zanieczyszczenia próbek. Dodatek nośnikowego RNA wspomaga wiązanie nawet niewielkich ilości wirusowych kwasów nukleinowych. Elucję oczyszczonego RNA/DNA wykonuje się wodą wolną od RNaz. Efektywnie oczyszczane są kwasy nukleinowe o długości powyżej 200 nt. Możliwe jest również oczyszczanie RNA/DNA o długości poniżej 200 nt, w takim wypadku wydajność stopniowo spada. Oczyszczony preparat RNA/DNA wolny od białek, nukleaz i innych zanieczyszczeń nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.