Single-Stranded DNA Binding Protein (E.coli)

nr kat. E4200

Białko wiążące jednoniciowe DNA, destabilizujące helisę DNA.  Białko redukuje tworzenie drugorzędowych struktur w DNA. Chroni jednoniciowe DNA przed degradacją nukleolityczną. Minimalizuje wpływ zanieczyszczeń matrycy na przebieg reakcji PCR. Zwiększa wydajność amplifikacji DNA prowadzonej przez Taq polimerazę. Zwiększa selektywność i specyficzność wielokrotnego PCR (ang. multiplex PCR). Zwiększa wydajność reakcji PCR, szczególnie w przypadku tzw. trudnych matryc (np. bogatych w rejony GC). Stabilizuje jednoniciowe rejony DNA podczas przeprowadzania mutagenezy miejscowo-specyficznej. Pomaga w uzyskaniu całkowitego trawienia DNA przez endonukleazy restrykcyjne.