Proteinase K

nr kat. E4350

Proteinaza K jest niespecyficzną proteazą serynową o bardzo wysokiej aktywności właściwej. Enzym używany jest w izolacji RNA, DNA i inaktywacji innych aktywności enzymatycznych. Proteinaza K jest aktywna w obecności SDS i EDTA jak i bez tych dodatków. Proteinaza K jest proteazą serynową o szerokim spektrum działania, do trawienia białek w próbkach biologicznych. Enzym wolny jest od aktywności RNazy i DNazy.