Sortase A

nr kat. E4400

Sortaza A jest dwufunkcyjnym białkiem wykazującym aktywność ligazy białkowej/transpeptydazy i proteazy cysteinowej umożliwiająca ligację białek w warunkach zbliżonych do fizjologicznych. Katalizuje tworzenie białek fuzyjnych i niepeptydowych biokoniugatów, które nie mogą być syntetyzowane za pomocą standardowych technik klonowania molekularnego. Sortaza A toleruje wbudowywanie reszt oligoglicyny zawierających C-końcowe syntetyczne podstawniki. Sortaza A  liguje  zarówno peptydy natywne, jak i syntetyczne, proteinogenne i niebiałkowe („nienaturalne”) aminokwasy, a także do niepeptydowych grup funkcyjnych, takich jak kwasy nukleinowe, fluorofory, barwniki, antybiotyki i pochodne cukrów. Sortaza rozpoznaje fragmenty LPXTG i rozcina je między resztami treoniny i glicyny. Enzym ma zastosowanie do unieruchamiania białek na powierzchniach stałych, do znakowania powierzchni żywych organizmów na komórkach, do cyrkularyzacji białek oraz do posttranslacyjnego włączania nowych funkcji w białkach, które nie mogą być kodowane genetycznie, a zatem nie są dostępne przy wykorzystaniu technik klonowania molekularnego.