Endocyclase N15

nr kat. E4410

Endocyclase N15 (Protelomerase N15) katalizuje tworzenie kowalencyjnych połączeń pomiędzy komplementarnymi końcami 5′- i 3′ (spina razem nici DNA) i tworzy odporne na egzonukleazy końce w postaci szpilki do włosów (ang. hairpin) w specyficznych rozpoznawanych przez endocyclase sekwencjach DNA. Generuje kowalencyjne połączenia pomiędzy dwoma komplementarnymi niciami DNA na jednym lub na obu końcach. Przekształca produkty PCR w liniowe plazmidy z zamkniętymi końcami w postaci spinki do włosów. Konwertuje koliste plazmidowe DNA do formy liniowowej DNA. Chroni amplifikowany metodą PCR, przetworzony DNA przed atakiem egzonukleazy i trawieniem.