Band Filtering Tool

nr kat. E0356

Wygodne narzędzie w formacie kolumienkowym do łatwej i szybkiej ekstrakcji DNA z żeli agarozowych TAE. Odpowiednie do izolacji fragmentów liniowych i kolistych o wielkości od 70 pz do 12 000 pz, filtr nie wiąże DNA. Odzyskane DNA nie wymaga oczyszczania do dalszych manipulacji takich jak klonowanie DNA lub sekwencjonowanie. Objętość korpusu do 600 mg próbki. Wydajność ekstrakcji fragmentów DNA maleje wraz z długością cząsteczek. Wydajność ekstrakcji fragmentów do 150 pz wynosi do 90%, 1000 pz 40-50%, plazmidowe DNA pUC19 (2686 pz) to 20-25%.

Najbardziej satysfakcjonujące wyniki reakcji enzymatycznych z użyciem Band Filtering Tool osiąga się stosując wysoko oczyszczoną agarozę Agarose GQT (E0306-100) (Genetic Quality Tested).

Protokół: prążek DNA wyciąć z żelu odcinając nadmiar agarozy (im mniej nadmiarowej agarozy, tym otrzymany preparat będzie bardziej zatężony), otworzyć wieczko Band Filtering Tool, nanieść fragment agarozy na filtr, zamknąć wieczko, wirować 15 min z prędkością 5 000 x g. DNA znajduje się w probówce odbierającej i jest gotowe do dalszych analiz/manipulacji, może być przechowywane w  2–8°C lub -20°C.

 

Ryc. Dobra wydajność reakcji enzymatycznych z użyciem DNA izolowanego z żelu agarozowego z Agarose GQT EURx E0306-100 przy użyciu Band Filtering Tool E0356 w porównaniu do firmy konkurencyjnej.

Do każdego dołka naniesiono 90 ng DNA.