onPfuPlus! DNA Polymerase

nr kat. E1113

Mieszanina niezwykle termostabilnych polimeraz DNA typu „Hot Start” o podwyższonych zdolnościach odczytu, opracowana do wydajnej mutagenezy SDM i syntezy produktów DNA do 20 kpz.

Opis:

  • onPfuPlus! DNA Polimeraza jest zmodyfikowanym enzymem typu „Hot Start”, który jest nieaktywny w umiarkowanych temperaturach i umożliwia przygotowanie reakcji PCR w temperaturze pokojowej.
  • Aktywność polimerazy jest przywracana podczas wstępnej 10-minutowej denaturacji w 95°C.
  • Zastosowanie onPfuPlus! DNA Polimerazy pozwala na zwiększenie swoistości PCR, czułości i wydajności w porównaniu z tradycyjną metodą składania reakcji PCR.
  • onPfuPlus! DNA polimeraza jest zmodyfikowanym i zoptymalizowanym hipertermofilnym enzymem zmieszanym z termostabilnym czynnikiem wzmacniającym.
  • Rekombinowany enzym jest ultraczysty.
  • Enzym katalizuje polimeryzację nukleotydów w dupleks DNA w kierunku 5′→3′ w obecności jonów magnezu.
  • Enzym wykazuje aktywność korektorską 3′→5′, co daje 10-krotnie wyższą wierność PCR niż jest to możliwe przy polimerazach Taq.
  • Czynnik wzmacniający polimerazę, zwiększa wydajność reakcji PCR i zwiększa możliwości Pfu DNA Polimerazy w zakresie długości produktów.
  • onPfuPlus! DNA Polimeraza jest zalecana do zastosowania w rutynowych reakcjach PCR, w reakcjach PCR wymagających podwyższonej wierności polimerazy, w reakcjach PCR z matrycami bogatymi w pary w GC lub w struktury drugorzędowe, w mutagenezie SDM oraz do klonowania produktów o „tępych końcach”.
  • Enzym jest także zalecany do ogólnego stosowania w reakcjach PCR i reakcjach wydłużania starterów w podwyższonych temperaturach w celu uzyskania szerokiej gamy produktów PCR do 20 kpz.

 

Polimerazy są dostępne również w zestawie z mieszaniną 5 mM ultraczystych dNTPs, które są dokładnie testowane i kalibrowane. Numer katalogowy takiego zestawu zaczyna się od liter EK.