NheI

nr kat. E2294

Źródło: Neisseria mucosa heidelbergensis

5’-G C T A G C-3’
3’-C G A T C G-5’

Enzym oczyszczony ze szczepu E.coli zawierającego sklonowany gen NheI z Neisseria mucosa heidelbergensis.

Temperatura reakcji: 37°C

Prototyp: NheI

Temperatura inaktywacji (20 min): 65°C

Bufor do reakcji:

1x ONE Buffer

Definicja jednostki:  Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako taką jego ilość, jaka niezbędna jest do przeprowadzenia całkowitego trawienia 1 µg niemetylowanego DNA faga lambda trawionego endonukleazą Hind III w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 50 µl.

Uwagi: 
– stężenie soli powyżej 50 mM hamuje aktywność enzymu;
– aby uniknąć niespecyficznego trawienia (star activity) nie zaleca się: przekraczania ilości 100 jednostek enzymu na reakcję oraz inkubacji dłużej niż 4 godziny.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie preparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespecyficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.