OptiTaq DNA Polymerase

nr kat. E2600

Mieszanina termostabilnych polimeraz DNA i czynników stymulujących, umożliwiająca syntezę dużych fragmentów DNA, nawet ponad 20 kz, z dużą wiernością matrycy. Polecana do wszelkich zastosowań wymagających syntezy DNA w wysokiej temperaturze. OptiTaq polimeraza DNA jest zmodyfikowaną i zoptymalizowaną mieszaniną termostabilnych polimeraz DNA, izolowanych z Thermus aquaticusPyrococcus furiosus oraz czynników stymulujących. Do przygotowania OptiTaq polimerazy DNA użyto wyłącznie enzymów rekombinowanych o wysokiej czystości. OptiTaq polimeraza DNA wykazuje aktywność naprawczą w kierunku 3´→5´, dzięki czemu uzyskuje się znacznie wyższą wierność replikacji sekwencji DNA niż w przypadku użycia niezmodyfikowanej Taq polimerazy. W porównaniu z Taq polimerazą DNA umożliwia uzyskanie większej wydajności reakcji amplifikacji. Posiada aktywność 5´->3´ egzonukleazy. Dodaje A na końcach 3′. Szczególnie polecana do przeprowadzania multiplex PCR, gdyż wykazuje szerszy zakres tolerancji na stężenia Mg2+, soli i pH. OptiTaq polimeraza DNA umożliwia uzyskanie lepszych wyników PCR, szczególnie przy amplifikacji DNA z tzw. trudnych matryc (z regionami bogatymi w pary GC, palindromami lub wielokrotnymi powtórzeniami).

OptiTaq polimeraza DNA polecana jest do stosowania we wszystkich reakcjach amplifikacji DNA metodą PCR. Umożliwia otrzymanie produktów DNA o bardzo szerokim zakresie wielkości, aż do 20 tys. par zasad.

Termostabilne polimerazy są dostępne również w zestawie z mieszaniną 5 mM ultraczystych dNTPs, które są dokładnie testowane i kalibrowane.
Numer katalogowy takiego zestawu zaczyna się od liter EK.