Color OptiTaq DNA Polymerase

nr kat. E2610

Mieszanina termostabilnych polimeraz DNA z Thermus aquaticus i Pyrococcus sp., umożliwiająca syntezę dużych fragmentów DNA, aż do 20 kz, z dużą wiernością matrycy. Charakteryzuje się wysoką procesywnością i wydajnością. Polecana do wszelkich zastosowań wymagających syntezy DNA w wysokiej temperaturze. Preparat zawiera dodatkowo dwa barwniki. Do przygotowania OptiTaq polimerazy DNA użyto wyłącznie enzymów rekombinowanych o wysokiej czystości. OptiTaq polimeraza DNA wykazuje aktywność naprawczą w kierunku 3’→5′, dzięki czemu uzyskuje się znacznie wyższą wierność replikacji sekwencji DNA niż w przypadku użycia Taq polimerazy. Dodaje A na końcach 3′. Szczególnie polecana do przeprowadzania multiplex PCR, gdyż wykazuje szerszy zakres tolerancji na stężenia Mg2+, soli i pH. Umożliwia uzyskanie lepszych wyników PCR, szczególnie przy amplifikacji DNA z tzw. trudnych matryc (z regionami bogatymi w pary GC, palindromami lub wielokrotynymi powtórzeniami). Color OptiTaq polimeraza DNA polecana jest do stosowania we wszystkich reakcjach amplifikacji DNA metodą PCR. Umożliwia otrzymanie produktów DNA o bardzo szerokim zakresie wielkości, aż do 20 tys. par zasad.

Stosowanie Color OptiTaq polimerazy DNA oferuje dodatkowe korzyści: wizualizację dodania polimerazy do reakcji, potwierdzenie właściwego wymieszanie składników mieszaniny reakcyjnej, bezpośrednie nanoszenie na żel próbki po reakcji PCR, bez dodawania buforu obciążającego. Zastosowane barwniki umożliwiają śledzenie postępu elektroforezy. W żaden sposób nie zakłócają przebiegu reakcji przeprowadzanych w dalszych etapach (wyjątek: aplikacje z użyciem urządzeń wykorzystujących techniki fluorescencyjne).

Termostabilne polimerazy są dostępne również w zestawie z mieszaniną 5 mM ultraczystych dNTPs, które są dokładnie testowane i kalibrowane.
Numer katalogowy takiego zestawu zaczyna się od liter EK.