Hybrid DNA Polymerase

nr kat. E2950

Hybrid DNA Polymerase jest genetycznie modyfikowaną termostabilną polimerazą DNA typu “proofreading”. Enzym katalizuje polimeryzację nukleotydów w kierunku 5 ‘→3’ w obecności jonów magnezu i zostawia tępe końce. Enzym wykazuje aktywność korekcyjną  3 ‘→5’, co skutkuje ponad 10-krotnie wyższą wiernością reakcji PCR w stosunku do standardowej reakcji PCR. Zwiększona procesywność polimerazy pozwala na stosowanie krótszych czasów wydłużania. Hybrid DNA Polymerase umożliwia otrzymanie dłuższych fragmentów na matrycy genomowego DNA  (do 12 kb z ludzkiego genomowego DNA).

Ze względu na genetyczną modyfikację polimerazy, optymalne warunki reakcji (zwłaszcza temperatury renaturacji) różnią się od standardowych protokołów PCR.

Hybrydowa polimeraza DNA jest zalecana do ogólnego zastosowania w PCR, “high-fidelity” PCR, PCR sekwencji bogatych w GC lub w przypadku problematycznych struktur drugorzędowych i klonowaniu produktów PCR o tępych końcach.

Polimerazy są dostępne również w zestawie z mieszaniną 5 mM ultraczystych dNTPs, które są dokładnie testowane i kalibrowane.
Numer katalogowy takiego zestawu zaczyna się od liter EK.