Universal RNA Clean-Up

nr kat. E3589

Universal RNA Clean-Up Kit jest przeznaczony do oczyszczenia izolatów RNA pochodzących z dowolnych źródeł z zanieczyszczenia DNA.

Zestaw Universal RNA Clean-Up Kit ma zastosowanie w technikach wymagających wykorzystania próbek RNA wolnych od DNA. Trawienie DNA w roztworze jest dużo wydajniejsze niż na membranie kolumienki podczas standardowej procedury izolacji RNA. RNA oczyszczane z wykorzystaniem kolumienek krzemionkowych jak i przy użyciu mieszaniny fenol/chloroform jest przeważnie zanieczyszczone genomowym DNA. Jakość RNA istotnie wpływa na takie metody jak ekspresja genów (RT-qPCR) czy RNAseq. W pierwszym kroku do próbki RNA dodawany jest enzym DNase I i specjalny bufor dzięki którym trawiony jest w roztworze DNA. W trakcie oczyszczania RNA próbka zawieszana jest w buforze denaturującym, który inaktywuje RNazy.

Następnie próbka jest wirowana w mini-kolumienkach o specjalnej konstrukcji, które dodatkowo dooczyszczają preparat usuwając fragmenty DNA. Dodanie specjalnego buforu oraz etanolu wytwarza warunki do selektywnego wiązania RNA do membrany. Podczas krótkiego wirowania następuje wiązanie RNA do membrany, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia pozostają w wycieku z kolumny. Ich śladowe pozostałości na membranie są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego RNA wykonuje się wodą destylowaną, wolną od RNaz. Maksymalna wydajność procesu to ok. 100 µg RNA. Oczyszczane są kwasy nukleinowe o długości od 25 nt (miRNA). Oczyszczony preparat RNA nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.

 

Zawartość zestawu

Składniki zestawu 25 izolacji
E3589-01
100 izolacji
E3589-02
Warunki
przechowywania
DNR II 1.5 ml 6 ml 2-8°C
DNase I (5 U / 1 μl) 275 U 1100 U -20°C
DNase I buffer 100 μl 300 μl 15-25°C
RL 12 ml 48 ml 15-25°C
Wash RNA 27 ml 108 ml 15-25°C
RNase-free water 3 ml 12 ml 15-25°C
RNA Binding Columns 25 szt. 2 x 50 szt 2-8°C
Protokół 1 1  

 

Dostępne są kolumienki pakowane indywidualnie.
Przy zamówieniu w polu uwagi prosimy wskazać numer katalogowy zestawu.