Tick RNA/DNA Purification Kit

nr kat. E3590

GeneMATRIX Tick RNA/DNA Purification Kit jest przeznaczony do jednoczesnego oczyszczania RNA i DNA wirusów i bakterii bytujących w drobnych pajęczakach takich jak kleszcze i innych owadach o twardych i trudno rozcieralnych chitynowych pancerzykach.

Zestaw jest zoptymalizowany w kierunku jednoczesnej izolacji RNA i DNA z drobnoustrojów (bakterie, wirusy, grzyby) bytujących w małych (do 5 mm długości) pajęczakach (kleszczach) lub owadach. Szybki protokół zapewnia krótki czas izolacji. Pierwszy krok to homogenizacja kleszcza za pomocą Tissue Grinding Tool specjalnie dostosowanego do rozcierania twardych chitynowych pancerzyków owadów. Następnie materiał poddawany jest lizie i filtracji. Dodatek nośnikowego RNA wspomaga oczyszczanie nawet niewielkich ilości wirusowych i bakteryjnych kwasów  nukleinowych. Podczas krótkiego wirowania następuje wiązanie RNA/DNA do membrany, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia pozostają w wycieku z kolumny. Ich śladowe pozostałości na membranie są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego RNA/DNA wykonuje się wodą wolną od RNaz. Oczyszczane są kwasy nukleinowe o długości od 25 nt (miRNA). Oczyszczony preparat RNA/DNA wolny od białek, nukleaz i innych zanieczyszczeń nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.

Do końcówek Tissue Grinding Tool rekomendujemy użycie mini homogenizatora ręcznego (E0357).

Dostępne są kolumienki pakowane indywidualnie.
Przy zamówieniu w polu uwagi prosimy wskazać numer katalogowy zestawu.