Produkty do badań nad koronawirusem

SARS-CoV-2 qRT-PCR Detection KIT

SARS-CoV-2 qRT-PCR Detection KIT jest przeznaczony do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 w próbkach od pacjentów z objawami zakażenia COVID-19.

SARS-CoV-2 Blue-LAMP Detection KIT

SARS-CoV-2 Blue-LAMP Detection KIT jest przeznaczony do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 w próbkach od pacjentów z objawami zakażenia COVID-19.

GeneMATRIX Viral RNA/DNA Purification Kit
Zestaw przeznaczony do jednoczesnego oczyszczania RNA i DNA wirusowego z osocza, surowicy oraz innych wolnych od komórek płynów ustrojowych.
Probe OneStep RT-qPCR Kit

Jednoetapowy zestaw do analizy ekspresji genów za pomocą RT-qPCR w czasie rzeczywistym, który zapewnia dokładną ocenę ilości cząsteczek RNA w próbce przy użyciu znakowanych sond. Zestaw składa się z unikalnej odwrotnej transkryptazy i wysoce procesywnej polimerazy onTaq typu „Hot Start”.