smART series

smART Reverse Transcriptase

Odwrotna transkryptaza o zredukowanej aktywności RNazy H oraz zwiększonej tolerancji termicznej i procesywności.

smART First Strand cDNA Synthesis kit

Zestaw do syntezy cDNA oparty na wysokowydajnej i procesywnej odwrotnej transkryptazie smART.

smART RT-PCR kit

Kompletny zestaw do dwuetapowej reakcji RT-PCR oparty na smART i OptiTaq polimerazie.

smART RT-qPCR kit

Kompletny zestaw do dwuetapowej reakcji RT-qPCR oparty na smART i SG qPCR master mix.