Linia produktów GeneMAGNET

GeneMAGNET Blood DNA Purification Kit

Zestaw przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego DNA (genomowego i mitochondrialnego) z krwi ludzkiej pobranej na wybrany antykoagulant EDTA-K2, EDTA-K3, cytrynian sodu lub heparynę.

GeneMAGNET Food DNA Purification Kit

Zestaw przeznaczony do manualnej lub automatycznej izolacji DNA ze świeżej i przetworzonej żywności pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mieszanego.

GeneMAGNET Human and Animal Tissue DNA Purification Kit

Zestaw przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego DNA (genomowego i mitochondrialnego) z różnorodnych tkanek i płynów biologicznych.

GeneMAGNET PCR / DNA Clean-Up Purification Kit
Zestaw pozwala na szybkie oczyszczanie m. in. produktów PCR, fragmentów restrykcyjnych molekuł DNA po obróbce enzymatycznej oraz znakowaniu izotopowym lub chemicznym.
GeneMAGNET Plant DNA Purification Kit
Zestaw przeznaczony do łatwej i szybkiej izolacji całkowitego komórkowego DNA (genomowego, mitochondrialnego i chloroplastowego) z różnorodnych tkanek roślin oraz z grzybów, glonów i porostów.
GeneMAGNET Soil DNA Purification Kit
Zestaw przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego DNA z próbek środowiskowych (gleby, osadu, kompostu, gnoju, odchodów, a także z wody). Oczyszczone DNA nie zawiera powszechnie występujących w środowisku naturalnym związków humusowych (silnych inhibitorów reakcji PCR) i może być bezpośrednio użyte do amplifikacji DNA metodą PCR.
GeneMAGNET RNA Purification Kit

Zestaw jest przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego RNA, pochodzącego z różnorodnych źródeł m.in.: tkanek zwierząt i ludzi, grzybów, hodowli tkankowych, bakterii, drożdży oraz krwi.

GeneMAGNET Viral RNA/DNA Purification Kit

Zestaw jest przeznaczony do jednoczesnego oczyszczania RNA i DNA wirusowego z wymazów biologicznych, osocza, surowicy oraz innych wolnych od komórek płynów ustrojowych a także tkanek.

GeneMAGNET Magic Beads

Opłaszczone krzemionką superparamagnetyczne kuleczki do izolacji kwasów nukleinowych (dsDNA/ssRNA/RNA) i oczyszczaniu fragmentów DNA po reakcjach enzymatycznych (PCR clean up). Odpowiednie do manualnej i automatycznej izolacji.