Linia produktów GeneMAGNET

GeneMAGNET Blood DNA Purification Kit

Zestaw przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego DNA (genomowego i mitochondrialnego) z krwi ludzkiej pobranej na wybrany antykoagulant EDTA-K2, EDTA-K3, cytrynian sodu lub heparynę.

GeneMAGNET Food DNA Purification Kit

Zestaw przeznaczony do manualnej lub automatycznej izolacji DNA ze świeżej i przetworzonej żywności pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mieszanego.

GeneMAGNET Human and Animal Tissue DNA Purification Kit

Zestaw przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego DNA (genomowego i mitochondrialnego) z różnorodnych tkanek i płynów biologicznych.

GeneMAGNET Magic Beads

Opłaszczone krzemionką superparamagnetyczne kuleczki do izolacji kwasów nukleinowych (dsDNA/ssRNA/RNA) i oczyszczaniu fragmentów DNA po reakcjach enzymatycznych (PCR clean up). Odpowiednie do manualnej i automatycznej izolacji.

GeneMAGNET PCR / DNA Clean-Up Purification Kit
Zestaw pozwala na szybkie oczyszczanie m. in. produktów PCR, fragmentów restrykcyjnych molekuł DNA po obróbce enzymatycznej oraz znakowaniu izotopowym lub chemicznym.
GeneMAGNET RNA Purification Kit

Zestaw jest przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego RNA, pochodzącego z różnorodnych źródeł m.in.: tkanek zwierząt i ludzi, grzybów, hodowli tkankowych, bakterii, drożdży oraz krwi.

GeneMAGNET Viral RNA/DNA Purification Kit

Zestaw jest przeznaczony do jednoczesnego oczyszczania RNA i DNA wirusowego z wymazów biologicznych, osocza, surowicy oraz innych wolnych od komórek płynów ustrojowych a także tkanek.